นโยบายการใช้คุกกี้


บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของเราจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เราจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ ดังนี้

 

คุกกี้ (Cookie) คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ (Text File) ขนาดเล็กซึ่งถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสาร(“อุปกรณ์”) ของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถจดจำอุปกรณ์ ข้อมูล การใช้งาน และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของการให้บริการของเรา จัดให้มีบริการที่ดี รวดเร็ว และเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท่านให้มากยิ่งขึ้น โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน

 

วัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้

·       เพื่อการให้บริการ

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและสินค้าของเรา เพื่อให้เราสามารถจัดให้มีบริการที่ดี รวดเร็ว และเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท่าน

·       เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ ข้อมูล การใช้งาน และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ช่วยให้ท่านสามารถเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

·       เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูล การใช้งาน และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน รวมทั้งเพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics Cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์อีกด้วย

·       เพื่อการโฆษณา

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และนำเสนอการให้บริการและสินค้าของบริษัทฯ ที่ท่านอาจสนใจ

 

หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้ของบริษัทฯ มีการนำคุกกี้มาใช้ 5 ประเภท ดังนี้

1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นและสำคัญต่อการทำงานและการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ โดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ อาจทำให้บางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้

2.  คุกกี้ประสิทธิภาพหรือคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ ทราบปริมาณของผู้เยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าหน้าเว็บไซต์ใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยในการปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน นอกจากนี้ ยังเป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

5. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistic Cookies) บริษัทฯ ใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของท่าน และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านรับทราบว่าเรามีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

เราเก็บคุกกี้ (Cookie) อย่างไร

เราจะทำการประมวลผลข้อมูลการใช้งานโดยไม่มีการระบุชื่อหรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน มีข้อมูลประกอบด้วยไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร ประเภทของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่ เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มหน้าเพจ และเมนูภายในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนเว็ปไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เข้าใช้และสถิติอื่นๆ ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่เราได้ให้บริการ

 

วิธีจัดการคุกกี้

ท่านสามารถปิด หรือปฏิเสธการจัดเก็บคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตามบริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

 

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

บราวเซอร์ส่วนใหญ่ได้มีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานในการตั้งค่าคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์หรือรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตรวจสอบวิธีการตั้งค่าของในแต่ละบราวเซอร์ตามด้านล่าง


คุกกี้ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ (“บุคคลภายนอก”) ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกอาจจะมีการใช้คุกกี้ และมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นเอง โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

 

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการใช้คุกกี้ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ